КАБИНЕТ МИНИСТРА БЕЗ ПОРТФЕЉА ЗАДУЖЕНОГ ЗА КООРДИНАЦИЈУ АКТИВНОСТ И МЕРА У ОБЛАСТИ ОДНОСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  С ДИЈАСПОРОМ

Министарство за дијаспору формирано је 28.02.2004. године, као ново Министасртво Владе Републике Србије. Устројен је рад министарства израдом и усвајањем основних правних аката неопходних за рад државног органа. Министарство обавља послове везане за утврђивање положаја, индивидуалних и колективних права држављана Републике Србије који живе изван Републике Србије, као и Срба избеглих и протераних са територија бивше СФРЈ, који не бораве у Републици Србији; стварање услова за укључивање дијаспоре у живот Републике Србије (статусних и имовинских права), затим и укључивање дијаспоре у живот Републике Србије у економски систем и токове у Матици.

Општи подаци

Назив органа:
Кабинет министра без портфеља задуженог за координацију активност и мера у области односа Републике Србије с дијаспором

 Адреса седишта:
Немањина 22-26, Београд

Бројеви телефона:
011/361-9033, 011/361-9835

Матични број:
07020171

Порески идентификациони број:
102211930

Адреса за пријем поште:
Немањина 22-26, 11 спрат, канцеларија број 17, 11000 Београд

Адреса за пријем електронских поднесака:
kabinet@mbpdijaspora.gov.rs


Радно време:
радним данима од 07.30 – 15.30 часова, по средњoевропској временској зони, GMT+1.

Контакт за медије:
press@mbpdijaspora.gov.rs

Опис

Историјат:
Министарство за дијаспору формирано је 28.02.2004. године, као ново Министасртво Владе Републике Србије. Устројен је рад министарства израдом и усвајањем основних правних аката неопходних за рад државног органа. Министарство обавља послове везане за утврђивање положаја, индивидуалних и колективних права држављана Републике Србије који живе изван Републике Србије, као и Срба избеглих и протераних са територија бивше СФРЈ, који не бораве у Републици Србији; стварање услова за укључивање дијаспоре у живот Републике Србије (статусних и имовинских права), затим и укључивање дијаспоре у живот Републике Србије у економски систем и токове у Матици.

Опис:
Кабинет министра без портфеља задуженог за координацију активност и мера у области односа Републике Србије с дијаспором обавља послове које се односе на унапређење и институционализацију сарадње са дијаспором:
Побољшање веза исељеног становништва из Републике Србије и њихових организација са Републиком Србијом,
Информисање исељеног становништва о политици Републике Србије,
Помоћ у процесу укључивања исељеног становништва, лица српског порекла и држављана Републике Србије у политички, економски и културни живот матице и њихов повратак у Србију.

Циљеви:
Реализација стратегије јачања и очувања сарадње са матичном државом,
Очување српског језика међу припадницима дијспоре,
Унапређење економске, културне и сваке друге сарадње уз коришћење потенцијала које дијспора има у људству,
Представљање дијаспоре у матици и подизање свести дијаспоре за општи напредак Матице,

Надлежности -

Организација -     

БАНЕРИ